Koulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta

V. Leivo (Toimittaja)

  Tutkimustuotos: KokoomateosScientificvertaisarvioitu

  883 Lataukset (Pure)

  Abstrakti

  Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kosteus- ja homevaurioiden tai niiden epäilyjen ilmentyessä. Raportissa on aluksi käsitelty homeita yleisesti ja kosteusvaurioihin liittyvien homeiden erityispiirteitä sekä kosteus- ja homevaurioita rakennuksissa; vaurioita yleensä sekä niiden mikrobiologista ja rakenneteknistä kartoittamista, korjaamista ja ennaltaehkäisyä. Homeista on syytä muistaa, että ne ovat osa elinympäristöämme; ulkoilmassa on aina eri sienilajien itiöitä. Kosteusvaurioiden yhteydessä tavattavia homeita kutsutaan ns. indikaattorihomeiksi. Indikaattorihomeiksi luokiteltavien homeiden luetteloon, kosteusvauriopaneeliin, lisätään tutkimusten pohjalta uusia homesukuja. Rakennusta ja sen rakenteita rasittavat monet erilaiset rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset kosteudenlähteet Useiden tutkimusten perusteella on todettu kosteusvaurioille riskialttiita rakenteita ja rakennusosia ja niille tyypillisiä vaurioita. Kosteus- ja homevaurioiden kartoittamisen tarkoituksena on löytää rakennuksen kosteusvauriot ja niiden syyt. Rakenteiden kosteusvaurioiden tutkimusmenetelmät voidaan jakaa aistinvaraisiin, materiaalia rikkomattomiin, materiaalia rikkoviin menetelmiin, materiaalinäytteisiin ja mikrobitutkimuksiin. Ensiksi mainituilla menetelmillä pyritään selvittämään kosteusvaurion laajuus ja syyt, viimeksi mainitulla pyritään saarnaan tietoa kosteusvaurion aiheuttamasta homevauriosta; homepitoisuuksista ja Iajistosta sekä kosteus- ja homevaurion aiheuttamista terveysvaikutuksista (altistuksesta). Mikrobinäytteitä voidaan ottaa rakennuksessa ilmanäytteenä, materiaalinäytteenä tai pintanäytteenä. Raportissa on käsitelty niitä toimenpiteitä, jotka kuuluvat kunnalle koulujen kosteus- ja homevauriotapauksissa (päätöksenteko). Kunnan rakennus- ja korjaushankkeiden läpiviennissä on tärkeää, että toimitaan johdonmukaisesti; että luottamushenkilöt saavat riittävästi tietoa päätöstensä pohjaksi ja että kunnassa tiedetään kuka vastaa asiakirjojen valmistelusta ja eteenpäin viemisestä kussakin vaiheessa. Esimerkkitapauksina on käsitelty Ylöjärven kunnan Kirkonkylän ala-asteella ja Moision yläasteen koululla tehtyjä kosteus- ja homevauriokorjauksia. CASE-tapauksissa on pyritty esittämään kaikki ne toimenpiteet, joita kuuluu koulujen kosteus- ja homevaurioiden korjausprosessiin. CASE-tapausten pohjalta on kehitetty ehdotus toimintamalliksi kunnille kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseksi sekä ehdotus seurantamalliksi kunnille kosteus- ja homeongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja vaurioiden toteamiseksi. Toimintamallin tarkoituksena on, että rakennuksen vauriot korjataan mahdollisimman joustavasti ja heti niiden ilmennyttyä. Mallissa on tärkeintä määrittää kunnassa kullekin toiminnalle vastuuhenkilö(t). Seurantamalli muodostuu kunnan kiinteistöjen (koulujen) järjestelmällisestä ja säännönmukaisesta tarkastus- ja huoltojärjestelmästä sekä kiinteistön rakenneteknisten asiakirjojen arkistointijärjestelmästä. Lisäksi raporttiin on liitetty kattava kirjallisuusluettelo aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta sekä luettelo eräistä aihepiiriin erikoistuneista julkisista tutkimuslaitoksista. Tutkimusryhmän yhteystiedot ovat raportin liitteenä.
  Julkaisun otsikon käännösKoulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta
  AlkuperäiskieliSuomi
  JulkaisupaikkaTampere
  KustantajaTampereen teknillinen korkeakoulu
  Sivumäärä83
  ISBN (elektroninen)978-952-15-3149-1
  ISBN (painettu)951-722-768-X
  TilaJulkaistu - 1997
  OKM-julkaisutyyppiC2 Toimitettu teos

  Julkaisusarja

  NimiTampereen teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu
  KustantajaTampereen teknillinen korkeakoulu
  Numero75
  ISSN (painettu)1237-1483

  Julkaisufoorumi-taso

  • Ei tasoa

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Koulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä