Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050

Maija Mattinen, Juhani Heljo, Mikko Savolahti

  Tutkimustuotos: Tutkimusraportti

  Abstrakti

  Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta (ml. liikenne), mikä tarkoittaa, että energia- ja ilmastopolitiikka ovat tiivis kokonaisuus. Vuonna 2016 Suomessa valmisteltiin uutta energia- ja ilmastostrategiaa, johon kuuluu myös skenaarioiden valmistelu. Tässä raportissa esitetty työ tukee strategian valmistelutyötä. Raportti jakaantuu kahteen osaan: rakennuskannan energiankäytön ennustamiseen ja puun pienpolton lisäämisen tarkasteluihin. Työssä tehtiin rakennustyypeittäin perusskenaarion mukainen tarkastelu, joka jatkaa tulevaisuuteen energiatilastojen lukuja vuodesta 2015 aina vuoteen 2050. Perusskenaariolla arvioidaan jo päätettyjen ja toimeenpantujen politiikkatoimien vaikutusta tulevaisuuden kehitykseen. Rakennuskannan energiankäytön osalta tehtiin ennuste peruskehityksestä ja lisäksi matalamman talouskasvun ennuste. Energiankulutus on esitetty sekä hankitun energian tasolla että hyötyenergiana. Varsinaisten asuinrakennusten (pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot) hankitun energian määrässä on pieni laskeva trendi, mutta energiantarve pysyy oleellisesti samalla tasolla tarkasteluajanjaksolla. Aurinkolämmön kehitykselle muodostettiin maltillinen lineaariseen kasvuun perustuva ennuste. Toiseksi työssä tarkasteltiin puun pienpolton lisäämisestä aiheutuvia pienhiukkaspäästöjä ja niiden vaikutusta väestöaltistukseen. Laskentaesimerkin perusteella voidaan todeta, että myös modernien, verrattain vähäpäästöisten varaavien takkojen kasvava käyttö lisää hengitysilman pienhiukkaspitoisuuksia.
  Julkaisun otsikon käännösBasic scenario of the energy consumption of building stock in Finland 2015-2050
  AlkuperäiskieliSuomi
  JulkaisupaikkaHelsinki
  KustantajaSuomen ympäristökeskus
  Sivumäärä66
  ISBN (elektroninen)978-952-11-4644-2
  TilaJulkaistu - 13 syysk. 2016
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Julkaisusarja

  NimiSuomen ympäristökeskuksen raportteja
  KustantajaSuomen ympäristökeskus
  Numero35/2016
  ISSN (elektroninen)1796-1726

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä