Raksa Erko - rakennusalan erikoiskoulutuksen kehittäminen: Hankkeen loppuraportti

Marko Keinänen (Toimittaja)

  Tutkimustuotos: Tutkimusraportti

  155 Lataukset (Pure)

  Abstrakti

  Rakennusala on erittäin merkittävä työllistäjä Suomessa. Alalla on suuri määrä, yli 20 000 korkeakoulutettua asiantuntijaa, joiden on vastattava jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Uutta osaamista tarvitaan mm. vaativien rakennushankkeiden lisääntymisen, korjausrakentamisen jatkuvan kasvun, digitalisoitumisen, kansainvälistymisen, resurssitehokkuusvaatimusten kiristymisen ja alan eri prosessien uudistumisen vuoksi. Myös lainsäädäntöön pohjautuvat alan pätevyysvaatimukset uudistettiin. Uudistuksessa vaativimpien pätevyyksien kokemusvuosivaatimuksia kiristettiin ja pätevyysluokkia ja – aloja tuli lisää.

  Alan tutkintokoulutus on muuttunut ja korkeakoulujen profiloituminen on johtanut opetustarjonnan kapenemiseen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustutkintojen sisällöt eivät pysty kattamaan alan kaikkia osaamistarpeita. Perustutkinnot kattavat alan perusosaamisen, antavat hyvän pohjan myöhemmälle uran aikaiselle opiskelulle ja oppimiselle sekä rajoitetut syventymismahdollisuudet yleisesti tarvittaviin osaamisalueisiin.

  Erikoistumiskoulutukset tarjoavat mielekkään mahdollisuuden järjestää rakennusalan laajan osaamistarpeen mukaista koulutusta, alan yhdessä määrittelemien osaamistavoitteiden pohjalta. Ne voivat myös tukea merkittävästi alan pätevyysjärjestelmää. ERKOjen puitteissa eri yliopistot ja korkeakoulut voivat osallistua uusia oppimisympäristöjä ja opetusteknologiaa hyödyntäen ja yhteistyötä tehden omien profiloitumisalojensa mukaiseen koulutukseen, myös laajemmin kuin omilla alueillaan. ERKOt mahdollistavat myös eri tarpeita palvelevan, ala- ja aluekohtaisesti räätälöidyn koulutuksen.
  AlkuperäiskieliSuomi
  KustantajaTampere University of Technology
  Sivumäärä32
  ISBN (elektroninen)978-952-15-4028-8
  TilaJulkaistu - 28 syysk. 2017
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Siteeraa tätä