Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli: Tilaajaohjeistus

Lasse Nykänen, Riku Viri

  Tutkimustuotos: Tutkimusraportti

  Abstrakti

  Tieliikenteen vastuullisuusmalli on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johdolla kehitettävä vapaaehtoisuuteen perustuva vastuullista kuljetustoimintaa edistävä johtamis- ja toimintatapamalli tiekuljetusalle. Vastuullisuusmallin avulla kuljetusyrityksiä kannustetaan ja tuetaan ennakoivaan ja tietoon perustuvaan johtamiskulttuurin. Vastuullisuusmalli kattaa vastuullisen tiekuljetuksen eri osa-alueet huomioimalla yritysten keskeisimmät turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat ja kytkemällä ne kuljetusyritysten talouteen. Vastuullisuusmalli on ensisijaisesti kehitetty kuljetusyrityksille, mutta malli tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja myös kuljetusyritysten ja kuljetusten tilaajien väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön.

  Vastuullisuusmallia on Trafissa kehitetty jo usean vuoden ajan ja vuonna 2013 käynnistyi ensimmäinen tieliikenteen tavarankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä toteutettu vastuullisuusmallin kehityshanke. Ensimmäisen kehityshankkeen tuloksena syntyi vastuullisuusmallin ydinsisältö ja rakenne, jonka päälle vastuullisuusmalli rakentuu. 2014 vastuullisuusmallin kehitystä jatkettiin yhteistyössä tavarakuljetusyritysten kanssa. Ensimmäisen jatkohankeen tuloksena muodostui varsinainen vastuullisuusmallin seurantatyökalu ja vastuullisuusmallin esimerkkilomakkeet sekä yksityiskohtainen ohjeistus kuljetusyrityksille siitä, miten he voivat hyödyntää vastuullisuusmallia omassa toiminnassaan.

  Syksyllä 2015 käynnistyi vastuullisuusmallin kehityshanke tieliikenteen henkilökuljetusyrityksille, jonka aikana vastuullisuusmalli laajennettiin kattamaan myös tieliikenteen henkilökuljetukset. Vastuullisuusmallin henkilökuljetus-hankkeen ohessa tehtiin myös ensimmäisiä varsinaisia asiantuntijahaastatteluita kuljetusten tilaajien kanssa. Tiekuljetusten tilaajien rooli vastuullisuuden kehittämisessä ja edistämisessä on niin keskeinen, että syksyllä 2016 Trafi käynnisti vastuullisuusmallin tilaajaohjeistus-hankkeen, jonka loppuraportti tämä on. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten kuljetusten tilaajat voivat tehokkaimmin hyödyntää vastuullisuusmallia ja laatia tilaajille ohjeistus vastuullisuusmallista. Hankkeen etenemisen ja laadunvarmistamiseksi hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat: Sanna Ström, ohjausryhmän puheenjohtaja (Trafi), Marke Lahtinen, ohjausryhmän sihteeri (Trafi), Mikko Västilä (Trafi), Arttu Lauhkonen (Trafi), Marko Rajamäki (Trafi), Ann-Mari Mäntylä (Trafi) ja Lasse Nykänen (TTY/Liikenteen tutkimuskeskus Verne).

  Tämä raportti koostuu viidestä varsinaisesta luvusta sekä raportin lopussa olevasta yhteenvedosta ja raportin liitteessä olevasta vastuullisuusmallin ohjeistuksesta tiekuljetuksia tilaaville organisaatioille. Raportin kaksi ensimmäistä lukua kuvaavat vastuullisuusmallin kehittämisen taustaa ja tässä loppuraportissa käsiteltävän tutkimuksen toteutusta. Luvut 3-5
  koostuvat vastuullisuusmalli-hankkeiden ja kirjallisuuden aikana muodostuneista käsityksistä, miten kuljetusten tilaajat voivat omassa toiminnassaan hyödyntää vastuullisuusmallia
  ja sen mukaista toimintaa. Luvuissa kuvataan myös tilaajaorganisaatioiden kiinnostusta ja sitoutumista tiekuljetusalan vastuullisuuden kehittämiseen erityisesti vastuullisuusmallin
  avulla.
  Julkaisun otsikon käännösResponsibility model in road transport companies: Instructions for organisations which place orders for transports by road
  AlkuperäiskieliSuomi
  JulkaisupaikkaHelsinki
  KustantajaLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi
  Sivumäärä18
  Vuosikerta2016
  ISBN (elektroninen)978-952-311-169-1
  TilaJulkaistu - jouluk. 2016
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Julkaisusarja

  NimiTrafin tutkimuksia
  KustantajaLiikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
  Numero13
  ISSN (elektroninen)2342-0294

  Tutkimusalat

  • vastuullisuus
  • vastuullisuusmalli
  • turvallisuus
  • laatu
  • ympäristö
  • tiekuljetukset

  !!ASJC Scopus subject areas

  • Safety, Risk, Reliability and Quality

  Sormenjälki

  Sukella tutkimusaiheisiin 'Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli: Tilaajaohjeistus'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

  Siteeraa tätä